Poręczenia

Poręczenia

W dzisiejszych czasach tempo życia pędzi jak szalone i wydaje się wciąż przyspieszać. Dzieje się tak dzięki dostępności informacji. W dobie telewizji, telefonów i Internetu wszystko czego tylko zapragniemy dostępne jest w zasięgu ręki. Przy odrobinie wysiłku, po odrzuceniu nietrafnych, czy niepotrzebnych informacji dotrzeć jest się w stanie do odpowiedzi na większość pytań  z każdej możliwej dziedziny. Pogoda w Trynidadzie czy sytuacja ekonomiczna w Estonii nie stanowią tajemnicy dla przeciętnego użytkownika Internetu. Sytuacja ta przyczyniła...

Mikroekonomia

Mikroekonomia kładzie nacisk na sprawność mechanizmów rynkowych, natomiast makroekonomia akceptuje zawodność tych mechanizmów i niezbędność ingerencji państwa. Ustrój gospodarczy jest tym czynnikiem, który sprzyja rozwojowi gospodarczemu, bądź go hamuje. Jest czynnikiem rozstrzygającym, czy społeczeństwo będzie bogate czy biedne.

Makroekonomia

Makroekonomia bada zjawiska związane z gospodarowaniem całego społeczeństwa. Bada współzależności między takimi agregatami (wielkościami połączonymi) jak dochód narodowy, wydatki na konsumpcje, inwestycje, oszczędności, popyt, podaż pieniądza, przeciętny poziom cen i rozmiary bezrobocia. Celem tych badań jest wyszukanie przyczyn niepełnego wykorzystania czynników produkcji.