Jaką rolę pełnią aplikacje internetowe

Jaką rolę pełnią aplikacje internetowe

Definicja, która wyjaśnia pojęcie aplikacje internetowe mówi o tym, że są to programy komputerowe działające na serwerze i komunikujące się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika wykorzystując do tego przeglądarkę internetową. Użytkownik korzysta z aplikacji interaktywnie, czyli jest jej interaktywnym klientem.

Właściwie brakuje wyjaśnienia różnic pomiędzy aplikacjami internetowymi a aplikacjami deskoptowymi. Podstawową różnicą jest fakt, że aplikacje internetowe są programami, które komunikują się z użytkownikiem za pomocą okna przeglądarki internetowej, natomiast deskoptowe muszą zostać zainstalowane na komputerze użytkownika i jednocześnie tam tylko będą dla niego dostępne (chyba że zainstalujemy program na więcej, niż jednym komputerze).

Zdecydowaną przewagą, jaką aplikacje internetowe mają nad deskoptowymi jest ich dostępność z dowolnego miejsca na świecie, gdzie tylko mamy tylko dostęp do Internetu i komputera. Daje nam to opcję mobilnej pracy, prowadzenia firmy, większą swobodę, a także dla bardzo zapracowanych, wybranie się na urlop bez konieczności rezygnowania z „opieki” nad firmą.

Co więcej, w przypadku aplikacji deskoptowej, może okazać się, że zainstalowanie jej na nowym komputerze jest niemożliwe, jako że na innym sprzęcie zainstalowany jest inny system operacyjny, czy przeglądarka internetowa. Jeżeli chodzi o aplikacje internetowe, będą działały niezależnie od systemu operacyjnego, sprzętu oraz używanej przeglądarki internetowej.

Kolejną wygodą związaną z korzystania z aplikacji webowej, jest fakt, że nie musimy wykonywać aktualizacji na każdym komputerze, na którym ludzie z niej korzystają. Administrator aktualizuje program, który po chwili w najnowszej wersji dostępny jest wszędzie, gdzie tylko się z niego korzysta. W przypadku deskoptowych aplikacji wszelkie nowości wprowadzone muszą być na wszystkie komputery, na których zainstalowany jest program.

Jeżeli chodzi o prędkość działania aplikacji, zależna jest ona, w przypadku aplikacji internetowych, zarówno od sprzętu, na którym z niej korzystamy oraz od łącza internetowego. W przypadku problemów z łączem możemy mieć problemy z aplikacją. Aplikacje deskoptowe natomiast dostępne będą dla nas również wówczas, gdy dostawca usług internetowych, przerwie połączenie (program nie jest w żaden sposób powiązany z Internetem). Szybkość oraz sposób działania zależy bowiem od sprzętu (oraz od tego, jak napisana jest aplikacja), na którym są zainstalowane.

Niestety nieodpowiednio zabezpieczone aplikacje internetowe mogą zainteresować hakerów. Pamiętajmy zatem o tym, aby kupować tylko te, które są dobrze zabezpieczone, a także korzystajmy z nich z głową. Przy logowaniu do aplikacji, zachowajmy ostrożność, szczególnie gdy logujemy się do niej nie na naszym komputerze.

Na zakończenie chciałabym podkreślić, że aplikacje internetowe są zdecydowanie wygodniejsze, niż aplikacje deskoptowe, szczególnie gdy wiemy, że korzystać z programu chcemy „mobilnie”, na różnym sprzęcie i w różnych miejscach. Nie zawsze jednak taka mobilność jest nam potrzebna. Wówczas aplikacja deskoptowa może okazać się dla nas wystarczająca.

Comments are closed.