Odpowiedzialność pracownika supermarketu

Każdy pracownik hipermarketu czy innego sklepu wielko powierzchniowego ponosi ogromną odpowiedzialność za swoją pracę. Chodzi tutaj przede wszystkim o odpowiedzialność materialną za powierzone pieniądze i towar.

Odpowiedzialność materialna jest wprowadzona przez parki handlowe z obawy przed kradzieżami ze strony pracowników. Każdy pracownik, a zwłaszcza ten, który zajmuje się obsługą kasową ponosi odpowiedzialność materialną. W nieruchomościach takich tak parki handlowe istnieje ustalony system odpowiedzialności gwarantujący wysoki poziom bezpieczeństwa oraz pozwalający na szybkie dojście do setna ewentualnego problemu.

Specjalista nieruchomości komercyjnych wyjaśnia, że chodzi tutaj głównie o odpowiedzialność za pomyłki powstałe w związku z kasowaniem zakupów klientów, głównie pomyłki rachunkowe dotyczące wydania reszty pieniędzy w nieprawidłowej wysokości.

W dużych supermarketach obwiązuje specjalny system rozliczeń pracowników, a komercjalizacja obiektów powoduje, żę system ten jest stosowany w całej sieci handlowej. Najczęściej jest tak, że pieniądze z poszczególnych kas są zabierane w kasetach przez uprawnionego do tego pracownika, któremu towarzyszy pracownik ochrony.

Pieniądze są przenoszone do skarbca, który znajduje się w każdym markecie i są od razu przeliczane przez skarbników. Jeżeli stan kasy odpowiada ilości transakcji, jakie zostały nabite na kasę, to wszystko jest w porządku, jeżeli natomiast wstępują rozbieżności i manko wówczas odpowiedzialnością materialną za nie obciąża się pracownika.

Zostaw komentarz