Poręczenia

Poręczenia

W dzisiejszych czasach tempo życia pędzi jak szalone i wydaje się wciąż przyspieszać. Dzieje się tak dzięki dostępności informacji. W dobie telewizji, telefonów i Internetu wszystko czego tylko zapragniemy dostępne jest w zasięgu ręki. Przy odrobinie wysiłku, po odrzuceniu nietrafnych, czy niepotrzebnych informacji dotrzeć jest się w stanie do odpowiedzi na większość pytań  z każdej możliwej dziedziny. Pogoda w Trynidadzie czy sytuacja ekonomiczna w Estonii nie stanowią tajemnicy dla przeciętnego użytkownika Internetu. Sytuacja ta przyczyniła się do tego, że przyzwyczajeni jesteśmy do posiadania dostępu do wszystkiego od zaraz, natychmiast. Model niezwłocznego zaspokajania potrzeb to już praktycznie styl funkcjonowania, który stanowi znak naszych czasów. Nie ma znaczenia rodzaj potrzeby, ważny jest sposób i jak najkrótszy czas jej zaspokojenia.

Ponieważ chcieć nie znaczy móc, ponownie zmuszeni jesteśmy do poszukiwania informacji jak konflikt taki rozwiązać. Czego zatem szukać będzie osoba, która pragnie czegoś czego mieć nie może? Oczywiście sposobu, jak to coś zdobyć. W tej dziedzinie nie ma bardziej wyspecjalizowanych instytucji niż banki. Pomoc finansowa, o jaką można ubiegać się w najróżniejszych, prywatnych i publicznych, instytucjach może być niekiedy naprawdę znacząca. Kiedy natomiast potrzeba większej ilości gotówki, lub w innych szczególnych przypadkach, niezbędne mogą okazać się poręczenia. Poręczenia pożyczki to nic innego jak zobowiązanie się jednej osoby (zwanej poręczycielem) do spłaty długu, lub ujmując rzecz nieco szerzej, wykonania zobowiązań drugiej osoby (zwanej dłużnikiem) w razie gdyby ten sam ich nie wykonał. Aby miało ono moc prawną niezbędne jest spisanie umowy poręczenia. Jej stronami będą właśnie pożyczkodawca i poręczyciel, który określa zarówno osobę dłużnika jak i dług główny. W zależności od postanowień, różny może być przedmiot poręczenia: w postaci świadczeń pieniężnych lub osobistych; zakres odpowiedzialności poręczyciela: obejmować może on bowiem obok świadczenia głównego, także świadczenia uboczne, takie jak spłata odsetek; lub wysokość długu: może stanowić on procent od całości mieć z góry określoną wysokość. Rozwiązaniem wygodnym i bezpiecznym dla poręczyciela jest umowa terminowa. W przypadku wyboru takiego wariantu ważność jej wygasa po upływie ustalonego terminu, niezależnie od faktu wykonania zobowiązania przez dłużnika, bądź nie. Bardzo ważne jest aby pamiętać o spisaniu istotnych warunków, takich jak te wymienione wyżej, aby poręczyciel mógł spokojnie spać w nocy. Poręczenie pożyczki to decyzja trudna, ze względu na ryzyko jakie niesie wzięcie na siebie odpowiedzialności finansowej i prawnej za drugą osobę. Nie musi być to decyzja szlachetna, ani żadna filantropia, gdyż aby i udzielający poręczenia odniósł korzyść z podpisania umowy, może zastrzec spełnienie określonych warunków przez wierzyciela. Sytuacja korzystna dla wszystkich, prawda? Naturalnie warto rozważyć wszystkie za i przeciw przed jej podjęciem. Mimo, że zwykle kieruje nami chęć pomocy i bezinteresowność względem bliskiej osoby, której ufamy, często pojawiają się wątpliwości. Czy jest to osoba rozsądna, godna zaufania i rzetelna? Czy będzie nas stać na ewentualną (a właściwie całkiem realną) spłatę jej długu w przyszłości? Przeanalizowanie wszystkich argumentów, ponoszonego ryzyka i konsekwencji jakie niesie za sobą takie posunięcie jest jak najbardziej uzasadnione. Jednak obawy te z pozoru tylko wyglądać mogą poważnie, gdyż kluczem jest tutaj umowa, która reguluje całe przedsięwzięcie.

 

Mnogość instytucji, do których zwrócić można się po pomoc finansową przyprawia o zawrót głowy. Dzięki temu jednak przebierać wręcz można w propozycjach. Również na przedsiębiorstwa czeka wiele okazji do wykorzystania. Sektor MŚP liczyć może na przykład na fundusz pożyczkowy. Poręczenia dla przedsiębiorstw pożyczkowe lub kredytowe realizować można w dwóch systemach. Pierwszy stanowi Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych (w skrócie KFPK), zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK – jedyny państwowy bank w Polsce). Drugi natomiast to blisko 70 zrzeszonych i skupionych w Krajowym Stowarzyszeniu Funduszy Poręczeniowych (skrót KSFP) funduszy lokalnych i regionalnych. Podczas gdy działalność KFPK dotyczy wyłącznie kredytów bankowych, fundusze poręczeniowe obejmują zarówno owe kredyty, jak i pożyczki udzielane przez lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe. Uzyskanie takiego poręczenia dla przedsiębiorców jest niemal banalnie proste. Wystarczy wypełnić wniosek, który składa się w oddziale banku, w którym przedsiębiorca stara się o kredyt, weksel będący zabezpieczeniem poręczenia oraz deklarację wekslową, a ponadto oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

O korzyściach skorzystania z fundusz poręczeń kredytowych przekonują się głównie początkujące małe firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa. Jednocześnie zwiększa się dla nich szansa otrzymania kredytu przy niewystarczającym własnym majątku, jak i przyśpieszenie całej procedury. Agencje rozwoju regionalnego i inne instytucje współpracujące z administracją państwową szczególnie chętnie udzielają poręczenia w przypadku, gdy kredyt zaciągany jest w celu finansowania nowych inwestycji lub podejmowania projektów służących ostatecznie zwiększeniu liczby miejsc pracy w firmie.

Comments are closed.