Problem sieroctwa społecznego

Gdy dziecko zostaje pozbawione domu rodzinnego często wykazuje liczne opóźnienia w rozwoju psychofizycznym oraz zaburzenia i deformacje osobowościowe w zakresie rozwoju uczuć, umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych. Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak znaczącej opieki w pierwszych latach życia. Badania wykazują, że stosunkowo wysoki odsetek sierot społecznych wchodzi na drogę przestępczości. Wychowując się w domach dziecka czy zakładach wychowankowie mają poczucie osamotnienia zbędności nie mają osób, które stanowiłyby...