Mikroekonomia

Mikroekonomia kładzie nacisk na sprawność mechanizmów rynkowych, natomiast makroekonomia akceptuje zawodność tych mechanizmów i niezbędność ingerencji państwa. Ustrój gospodarczy jest tym czynnikiem, który sprzyja rozwojowi gospodarczemu, bądź go hamuje. Jest czynnikiem rozstrzygającym, czy społeczeństwo będzie bogate czy biedne.