Makroekonomia

Makroekonomia bada zjawiska związane z gospodarowaniem całego społeczeństwa. Bada współzależności między takimi agregatami (wielkościami połączonymi) jak dochód narodowy, wydatki na konsumpcje, inwestycje, oszczędności, popyt, podaż pieniądza, przeciętny poziom cen i rozmiary bezrobocia. Celem tych badań jest wyszukanie przyczyn niepełnego wykorzystania czynników produkcji.