Strategie konkurencji

Strategie konkurencji: 1.    Przywództwa kosztowego – obniżone koszty, największe koszty w przedsiębiorstwie to koszty płac, stosowanie outsorcingu (sprzątaczki, elektronika, ochrona); wiąże się ze zmniejszeniem zatrudnienia. 2.    Dyferencjacji – zróżnicowania produktu, korzyści tylko w niszy rynkowej (należy ją znaleźć); szybkie zmiany więc duże ryzyko. 3.    Koncentracji – działania globalnego, szukanie podobnych segmentów, globalizacja działalności. We wszystkich strategiach chodzi o obniżenie kosztów.