Wyceniarka internetowa czy profesjonalny rzeczoznawca?

Wyceniarka internetowa czy profesjonalny rzeczoznawca?

Jeżeli zależy nam na sprawnym zweryfikowaniu wartości posiadanej przez nas nieruchomości bez angażowania w całe przedsięwzięcie profesjonalisty w osobie rzeczoznawcy majątkowego, z pewnością niezwykle przydatnym narzędziem będzie dla nas internetowa wyceniarka. Ze względu na to, że technologizacja pochłonęła już niemal wszystkie gałęzie usług i przemysłu, nie inaczej stało się z branżą nieruchomościową, która niezwykle chętnie sięga do zasobów sieciowych oraz usług internetowych. Oczywiście przed sporządzeniem wyceny warto dokonać sumiennej analizy rynku, jednak wiadomo, że nie każdy musi posiadać predyspozycje do zajmowania się branżą nieruchomościową i orientować się w warunkach popytu i podaży.

Na użytek profesjonalny tego typu usługi oferują zwykle biura analityczne, które na bieżąco monitorują to, co dzieje się w przestrzeni branży, jakie są zapotrzebowania lokalowe oraz oczekiwania zarówno nabywców, jak i sprzedawców, dzięki czemu ich podsumowania są bardziej wiarygodne i podparte konkretnymi dowodami i mogą stać się przydatne dla profesjonalnych rzeczoznawców majątkowych. Sami rzeczoznawcy są urzędnikami państwowymi, którzy wszelkiego typu informacje dotyczące nieruchomości oraz ich ewentualnych podsumowań wartościujących zawierają w operatach szacunkowych, które są ostateczną wersją i podsumowaniem całego procesu wyceny. W tego typu dokumencie zawarte są informacje dotyczące chociażby etapów przeprowadzanych prac, wszelkiego typu obliczeń oraz obecnej sytuacji rynkowej. Tak naprawdę jeżeli ma się zamiar ubiegać się o kredyt hipoteczny, obliczyć wartość podatku od nieruchomości czy rozliczać się z urzędem skarbowym, jedynym honorowanym dokumentem będzie operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę nieruchomości, jednak wiadomo, że nie zawsze przeciętny obywatel będzie miał wyższą potrzebę zlecania profesjonalnego szacowania wartości, zwłaszcza wtedy, kiedy nie zależy mu na konkretnych dokumentach, a jedynie ogólnej orientacji dotyczącej tego, ile może być warte jego mieszkanie czy dom.

Jest to o tyle przydatne, że czasami pojawia się problem z ustaleniem wysokości czynszu czy porównania obecnego z wysokością czynszu w okolicy. Podczas sporządzania wyceny doświadczony rzeczoznawca bierze pod uwagę szereg czynników, takich jak na przykład lokalizacja, stan techniczny, dojazd do konkretnego miejsca, bliskość dużego miasta lub jego centrum, rozbudowanie infrastruktury czy typ budownictwa. Każdy z tego typu elementów może być decydujący i przeważający, dlatego też laikowi ciężko jest nierzadko ocenić ich wagę względem siebie czy też ich istotność, dlatego też z pomocą przychodzi im dobrodziejstwo Internetu oraz wszelkiego typu aplikacji, takich jak – wspomniane już – wycieniarki. Wyceniarka jest niewielkim, ale bardzo intuicyjnym programem, który posiada jednak spore możliwości, jak na tego typu warunki. W pojawiających się okienkach łatwo i szybko można wpisać (lub wybrać, jeżeli istnieje taka opcja) parametry posiadanego przez siebie mieszkania lub domu, a w ostatecznym podsumowaniu otrzymać informację dotyczącą wartości mienia. Oczywiście, jeżeli ktoś ma już jakąś orientację w poruszanych treściach, może – idąc za przykładem rzeczoznawców – dokonać wyceny za pomocą podejścia porównawczego, który jest jedną z podstawowych metod pracy doświadczonych urzędników.

Tego typu samodzielne szacowanie może oczywiście pociągać za sobą ryzyko niedokładności oraz sporego marginesu błędu, jednak na własne potrzeby może to być całkiem dobre rozwiązanie. Należy z tego miejsca zastrzec, że wszelkiego typu szacunki powinny odbywać się w oparciu o konkretne i aktualne dane statystyczne – aktualne głównie z tego względu, że rynek nieruchomości podlega dynamicznym przemianom i informacje aktualne w tym momencie mogą być zdezaktualizowane już dwa czy trzy tygodnie później, o czym nie wszyscy pamiętają lub wiedzą. Amatorskie podejście porównawcze może być więc błędne bez odnoszenia się do wszelkiego typu opracowań z rynku nieruchomości, raportów oraz wiarygodnych analiz. Zatem do otrzymanych wyników, zarówno z własnego analizowania, jak i z tego, co ma nam do zaoferowania wyceniarka, powinno się podchodzić z dużym dystansem. W przypadku porównywania, zazwyczaj korzysta się z wszelkiego typu portali internetowych, na których można kupić lub sprzedać swoją nieruchomość. Metoda polega więc na tym, aby wybrać dziesięć ofert, które odnoszą się do obiektów, które są podobne do naszego pod wszystkimi możliwymi względami – nie tylko pod względem wizualnym, ale i budowlanym oraz lokalizacją. Bezpośrednie otoczenie ma bowiem decydujący wpływ na wynik końcowy. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie http://www.zfd.com.pl/.

Z tych dziesięciu ofert wyciąga się średnią cenę i można ją potraktować jako kwotę orientacyjną, którą moglibyśmy uzyskać za swoją nieruchomość. Warto jednak pamiętać, że zwykle dom czy mieszkanie mają taką cenę, jaką nabywca jest w stanie za nią oferować. Jeżeli więc wystawiliśmy na sprzedaż swój lokal a od kilku miesięcy nie znajduje on swojego nabywcy, powinniśmy zweryfikować swoje podejście. W takich sytuacjach zawsze warto skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy albo rzeczoznawcy, którzy mają doskonałą orientację w przestrzeni branży i będą w stanie powiedzieć dlaczego nieruchomość okazuje się być nieatrakcyjną dla potencjalnych kupców. Czasami wystarczy wykonanie drobnych remontów lub zmian, czasami z kolei konieczne jest obniżenie swoich finansowych oczekiwań. Sprawdzanie wartości mienia w sposób indywidualny pociąga bowiem za sobą kolejne ryzyko – zawyżenia ceny na skutek emocjonalnego przywiązania do domu czy lokalu. Jeżeli z konkretnym miejscem łączą nas jakieś wspomnienia, automatycznie będziemy cenić go wyżej, co może mieć swoje przełożenie na szacowanie jego wartości. Pod tym właśnie względem wyceniarka może być użyteczna, ponieważ sprowadza się do wpisania w wyznaczone miejsca konkretnych danych, takich jak powierzchnia, ilość pokoi, pięter, obecność windy czy wszystkich innych, które mogą mieć znaczenie w kontekście całego szacowania wartości.

Comments are closed.